Wilamowice to małe miasteczko w pobliżu Beskidu Śląskiego. Ma bardzo ciekawą historię, w którą od 122 lat wpisane są Siostry Służebniczki. W 1908 św. abp. Józef Bilczewski ufundował w swojej rodzinnej miejscowości Ochronkę a o jej prowadzenie poprosił właśnie nasze Zgromadzenie. Wybór nie był przypadkowy! Uzasadnił to w akcie fundacyjnym: „każdy kto żyje na ziemi polskiej powinien kochać Ojczyznę i naród polski (…) przodkowie mieszkańców Wilamowic byli innej narodowości, przecież osiedliwszy się w kraju polskim doznali tu gościnnego przyjęcia. (…) Ze względu na to, że utworzona niniejszym aktem ochronka ma na celu ułatwić mieszkańcom Wilamowic wychowanie dzieci w duchu katolickim i polskim postanawiam, aby osoby prowadzące ochronkę nie tylko odznaczały się przywiązaniem do świętej wiary katolickiej, ale także, by były zawsze narodowości polskiej.”

I tak od ponad wieku Siostry Służebniczki troszczą się o wychowanie najmłodszych Wilamowian. W 2011 roku został oddany do użytku nowy budynek przedszkola do którego obecnie uczęszcza 75 dzieci, realizując założenia programu wychowania przedszkolnego opartego na koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://ochronka.wilamowice.pl

Praca sióstr w Wilamowicach nie ogranicza się jedynie do prowadzenia Ochronki, Siostra katechetka prowadzi religię w miejscowej szkole i przedszkolu publicznym, a także dba o piękno liturgii dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu siostry organistki, parafia cieszy się pięknym śpiewem, a także wystrojem kościoła. Nieoceniona jest również służba naszej siostry emerytki, która pomaga nie tylko w kuchni przedszkolnej, ale także odwiedza osoby starsze i samotne w parafii, modląc się i rozmawiając z nimi.