Dziewczęta, które chcą poznać nas bliżej, zapraszamy do przyjazdu do domów naszej Prowincji. Można tu poznać specyfikę danej wspólnoty, dzieło, które prowadzą Siostry, dzieci, którym służą. Czas ten można spędzić na modlitwie z siostrami, pracy z nimi.

W celu skontaktowania się możesz  wybrać adres z zakładek „Nasze Wspólnoty” lub skontaktować się mailowo: