Bóg jest piękny!

Bóg mieszka pośród nas. Dlatego każdego dnia troszczymy się o  miejsca, w których Bóg jest ukryty w Najświętszym Sakramencie. 

Przez piękno kwiatów, obrazów, dekoracji tworzymy nasz Dom, Dom Boga.

s. Dorota J. i s. Dorota K.