Jesteśmy niewielką Wspólnotą zgromadzoną wokół dzieła pomocy młodzieży żeńskiej uczącej się i studiującej w Krakowie.

Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w myśl założeń Założyciela Bł. Edmunda Bojanowskiego, że współczesne wychowywanie to kształtowanie pięknego człowieka, żyjącego w prawdzie i miłości oraz w wewnętrznej i zewnętrznej harmonii z Bogiem, z ludźmi i z całą przyrodą, w tym duchu podejmuje wychowanie młodego pokolenia.

W pracy wychowawczej w szerokim stopniu uwzględnia się wartości chrześcijańskie, eksponuje się wychowanie religijno-moralne. Propagowane jest także wychowanie patriotyczne i promowanie kultury oraz tradycji narodowych.

Zapewniamy mieszkankom życzliwość, formację ludzką i intelektualną.Dogodna lokalizacja w centrum Krakowa, a jednocześnie cisza i bezpieczeństwo, stwarza dogodne warunki do nauki.