Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.

Bł. Edmund Bojanowski

Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego ma swoją siedzibę przy ul. Lenartowicza 4 w Krakowie.

Bursa jest niepubliczną, katolicką placówką, przeznaczoną wyłącznie dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych, przez cały okres pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Kameralne grono – 30 osób, umożliwia indywidualne podejście do każdej wychowanki oraz rodzinną atmosferę. Zapewniamy dziewczętom opiekę, bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do nauki.

Program wychowawczy Bursy opiera się na wartościach chrześcijańskich, kładzie nacisk na wszechstronny rozwój każdej wychowanki, jej zainteresowań, uzdolnień, kształtuje postawy patriotyczne, prowadzi do dojrzałości ludzkiej.

Bursa znajduje się w samym centrum Krakowa, blisko najlepszych szkół w mieście! Więcej informacji na stronie internetowej.