Bł. Edmund Bojanowski

Uwielbiał zapach i smak kawy, lubił długie spacery o każdej porze roku, zachwycał się pięknem przyrody, a jego dusza estety pozwalała Mu dostrzec piękno nawet w jesiennym, zachmurzonym niebie. Pasjonował się literaturą, nie tylko czytał, podejmował się tłumaczeń, ale i inicjował otwieranie bibliotek i czytelni. Pochodził z zamożnej rodziny, miał prywatnego nauczyciela, studiował we Wrocławiu i Berlinie. Miał wielkie marzenia, plany i aspiracje,  w podejmowanych działaniach był wytrwały i konsekwentny, a niepowodzenia mobilizowały go do jeszcze większych starań. Jego największą miłością był Bóg i ludzie!

Jako 36 letni mężczyzna założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny…

Czemu Założyciel jest ważny dla Zgromadzenia Sióstr?

Instytuty są zatem powołane, aby odważnie podejmować twórczą inicjatywę oraz naśladować świętość swoich założycieli i założycielek, a w ten sposób odpowiadać na znaki czasu pojawiające się w dzisiejszym świecie. To powołanie jest przede wszystkim zachętą do wytrwania na drodze do świętości mimo trudności materialnych i duchowych, jakie niesie codzienne życie. Jest ono także wezwaniem, by pogłębiać swoje kwalifikacje i rozwijać dynamiczną wierność swej misji, przystosowując jej formy — gdy jest to konieczne — do nowych sytuacji i rozmaitych potrzeb, w postawie całkowitej uległości wobec Bożych natchnień i zgodnie z rozeznaniem Kościoła. W każdym przypadku należy jednak zachować głębokie przekonanie, że gwarancją autentyczności wszelkiej odnowy, która chce pozostać wierna pierwotnej inspiracji, jest dążenie do coraz pełniejszego upodobnienia się do Chrystusa.