Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego jest jedną z czterech polskich prowincji Zgromadzenia.

Została wyodrębniona wraz z innymi prowincjami 25 marca 1958 roku dekretem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Prowincją zarządza Przełożona Prowincjalna zwana Matką.

Najstarsza placówka powstała w 1873 roku w Świątnikach Górnych. Obecnie prowincja liczy 35 placówek: na terenie archidiecezji krakowskiej 24, diecezji bielsko-żywieckiej 4, kieleckiej 3, legnickiej 1, sosnowieckiej 3. Siostry pełnią swoja posługę jako wychowawczynie, kucharki, opiekunki w przedszkolach, w domach dziecka, świetlicy; jako katechetki dzieci i młodzieży, pielęgniarki w domach pomocy społecznej i zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Służą też przez swoją pracę w parafii: w zakrystiach, kancelariach, jako organistki. W ramach posługi charytatywnej Siostry odwiedzają chorych, opiekują się samotnymi i starszymi osobami w różnych miejscowościach. Wiele Sióstr pełni  opiekę administracyjną, logistyczną, komunikacyjną nad naszymi przedszkolami, domami pomocy społecznej, w parafiach, w których posługujemy.

Tyle zawodowo… A najważniejsze: Jesteśmy! Trwamy wspólnotowo na modlitwie, towarzyszymy duchowo, ofiarujemy swoje trudy i cierpienia, niesiemy radość…