Kochane Siostry, drodzy Nauczyciele!

Podręczniki metodyczne „Edmundowe Przedszkole” to pomoc dla nauczyciela w przedszkolach katolickich. Są one wykładnią  „Programu wychowanie przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”.  Początkowo miała to być pomoc dla nauczycieli pracujących w przedszkolach Sióstr Służebniczek.

Podręczniki cieszyły się dużym zainteresowaniem i rozeszły się całkowicie, również w innych, zaprzyjaźnionych przedszkolach. Ukazały się one niewielkim nakładem w trzech seriach:

3 – latek (cztery części)

4 – latek (cztery części)

5-6 latek (pięć części)

W związku z szerszym zainteresowaniem postanowiłyśmy wznowić nakład i udostępnić opracowany materiał dla wszystkich przedszkoli katolickich. Jest to też odpowiedź na potrzebę naszych czasów: troskę o piękno przekazywanych treści, o wychowanie do najwyższych wartości, a także troskę o ochronę najmłodszych przed zagrożeniami jakie niesie współczesność.

Bł. Edmund Bojanowski zachęcał do wychowania dzieci nie tylko w oparciu o pory roku, ale także o kalendarz liturgiczny i wychowanie patriotyczne. Stąd w naszej pozycji znajduje się wiele form i propozycji opracowania tygodniowych tematów o charakterze religijnym, a przy tym z wielką uważnością dbałyśmy o zgodność z podstawą programową i realizację wszystkich tematów jakie spotykamy w standardowych przewodnikach metodycznych.

Jak zamówić podręczniki?

Zamówienia podręczników „Edmundowego Przedszkola” można kierować do Wydawnictwa na adres mailowy: wydawnictwo@witkm.pl

lub telefonicznie tel. 12 422 88 77  wew. 222 (księgowość dyżuruje od 7 do 13).

Przy zamówieniu proszę podać dane do wydania faktury, szczególnie nr NIP (bez tego wystawiane będą paragony).

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać na adres anetaweron@interia.pl lub telefonicznie  500 140 046

Plany tygodniowe do pobrania

Poniżej znajdują się plany tygodniowe dla wszystkich grup wiekowych, które można pobrać i dostosowywać do indywidualnego planu pracy nauczyciela z grupą przedszkolną.