„Edmundowe Przedszkole” to termin zaczerpnięty z nazwy serii podręczników metodycznych do wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Edmundowym Przedszkolem nazywamy więc społeczność przedszkola: dzieci, rodziców, nauczycieli, którzy czerpią z myśli i charyzmatu Założyciela Sióstr Służebniczek inspirację do integralnego życia w duchu wartości katolickich.

Edmundowe Przedszkole zazwyczaj jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, ale ponieważ charyzmat świeckiego mężczyzny – bł. Edmunda jest darem dla całego Kościoła, więc ku naszej radości wiele przedszkoli katolickich korzysta i opiera swoje wychowanie i edukację na myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego.

By lepiej poznać koncepcję pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego zachęcamy do zapoznania się z treścią zawartą w prezentacji multimedialnej. Znajdziecie tam zapiski bł. Edmunda dotyczące wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Zamieszczamy również obrazkowe przedstawienie koncepcji pedagogicznej dla Rodziców naszych przedszkolaków. Jeśli potrzebujecie szerszych opracowań, to odsyłamy do pozycji książkowych pod redakcją s. M. Loyoli Opieli oscylujących wokół tematu integralnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Materiały dydaktyczne

PODRĘCZNIKI METODYCZNE
POMOCE DYDAKTYCZNE
METODYKA PRZEDSZKOLNA